Gimiau 1971 metais Šiauliuose, Lietuvoje. 1996 metais, baigusi Vilniaus Dailės Akademiją, pradėjau dailininkės karjerą. Surengiau kelias personalines parodas Vilniaus meno galerijose, dalyvavau visuomeniniuose renginiuose. Nuo pat vaikystės norėjosi sužinoti, pajusti, pamatyti, patirti kažką nauja. Visada traukė tas paslaptingas jausmų, emocijų, sielos išgyvenimų pasaulis. Visa tai stengiuosi perteikti savo paveiksluose.

2000 metais aš išvykau į Amsterdamą (Olandija). Kelionė buvo įdomi tuo, kad Amsterdame niekas mūsų nelaukė ir finansinė padėtis neleido apsigyventi prabangiuose Olandijos sostinės viešbučiuose, tačiau tai nekliudė tęsti kūrybinės veiklos.

Po kurio laiko persikėliau į Boną (Vokietija). Čia gyvenau ir kūriau vienerius metus.

2005 metais atvykau gyventi į Didžiąją Britaniją. Iš pradžių įsikūriau Bristolyje, vėliau Notingeme, o galiausiai persikėliau į Readingą. Kelionės suteikė galimybę susipažinti su naujomis kultūromis, naujomis tradicijomis, sutikti naujų žmonių, patirti naujų įspūdžių. Tačiau nepriklausomai nuo šalies, nuo papročių, nuo temperamento, visus žmones vienija jausmai, tarpusavio pagarba, estetinė bei moralinė pasaulėžiūra.

Keliaudama po Europą patyriau daug ir neigiamų, ir teigiamų įspūdžių. Visi mano patyrimai, nuosmukiai ir pakilimai formavo mano asmenybę, kartu su ja tobulėjo mano darbai ir požiūris į meną. Savo paveiksluose bandau atskleisti žmogaus psichologinę ar filosofinę būseną, jo charakterį ar nuotaiką. Nuo senų senovės suprantamos grožio, ištikimybės sąvokos išgyvenamos iš naujo. Pyktį, pavydą, apgaulę nuslopina kilnesni jausmai – tokie, kaip draugystė, pasitikėjimas, pagarba… Išminčių tiesos palietė ir mane. Gyvenimo kelyje patirti smūgiai privertė išgyventi ir iš naujo atrasti šias senas tiesas, padėjo suformuoti asmeninį požiūrį į gyvenimą ir žmogaus tikslą jame.

Gimdami atsinešame ir savo likimą – su savo sielvarto ir džiaugsmo akimirkomis, su tiesos ieškojimais ir nusivylimais, su pažinimo troškuliu ir abejingumu viskam… Visas šis ilgas ir be galo sudėtingas žmogaus gyvenimo kelias apipintas giliais jausmais, emocijomis ir sielos sukrėtimais. Ir visa tai aš stengiuosi perteikti savo paveiksluose, regėdama žmogų kaip paslaptingiausią būtybę Žemėje.

Eglė Kmieliauskaitė Miltenienė